whos.amung.us

Tuesday, December 28, 2010

KABBALAH : SIHIR DAN PENYEMBAHAN SYAITAN


pernahkah kamu semua melihat gambar ini atau tahu mengenainya?


Gambar di atas adalah salah satu benda yang dipuja oleh pengikut kabbalah yang dikenali sebagai Baphomet. rupa fizikal yang ditunjukkan oleh gambar boleh kita katakan yang Baphomet adalah sejenis makhluk yang berkepala kambing yang bertanduk. Ia juga dikenali sebagai "Mendes", lambang kuno untuk merujuk kepada syaitan. Jika dilihat pernampilannya, ia melambangkan kekuatan hitam yang bersatu dengan kemampuan mengembangkan zuriatnya seakan perihalnya seekor kambing. Dahinya terletak satu lambang pentagram yang terletak diantara dua tanduk di bawah jamung.

Bahagian bawah badannya diselubungi kain hitam melambangkan kerahsiaan. Baphomet digambarkan sebagai makhluk hermaphrodit dengan mempunyai buah dada lambang kewanitaan dan phallus lambang kelelakian. Dua ular melingkar di phallus yang berdiri. Ular juga merupakan simbol dari syaitan. Sayap melambangkan kemampuan Lucifer untuk Terbang.
Di sini diselitkan protokol zionis ; "Bila kita telah menjadi penguasa kita harus memandang sebagai hal yang sama sekali tidak dikehendaki keberadaan agama-agama lainnya kecuali agama kita; menyatakan hanya ada satu Tuhan yang oleh takdir-Nya kita telah ditentukan sebagai 'Umat Pilihan', dan yang melalui takdir-Nya pula nasib kita menyatu dengan masa depan dunia. Karena alasan inilah kita harus menghancurkan semua agama lainnya. Kalau ada muncul atheisme yang baru, sebagai langkah transisi faham ini tidak akan menghalangi tujuan kita."
('Protokol Zionisme yang Keempat-belas)

Apa itu Kabbalah? Kepercayaan kabbalah adalah satu ilmu sihir yang diamalkan oleh kaum Yahudi. Penerimaan kepercayaan kabbalah dalam kaum Yahudi adalah akibat daripada penindasan yang panjang selama beribu tahun, kaum Yahudi memelihara kepercayaan nenek-moyang mereka pada dasarnya sudah meyimpang jauh malah bertentangan dengan ajaran akidah yang diajarkan oleh Nabi Musa a.s. Kepercayaan ini dipelihara dengan keyakinan untuk mempertahankan kewujudan mereka. Dan 'Qabala' kadangkala ditulis 'kabbalah' adalah diantara kepercayaan tertua yang paling dihormati. Nama kabbalah itu sendiri diambil dari kata Ibrani 'qibil' yang bermaksud 'menerima'. Kabbalah dalam hal ini adalah " menerima dontrin okultisme (ilmu sihir) rahsia".

Sejak masa zaman Nabi Ibrahim a.s meninggalkan Sumeria ( sekarang dikenali sebagai Iraq) sampailah penjajahan Rom ke atas Palestin, kabbalah tetap menjadi kepercayaan Yahudi yang sangat rahsia, ajarannya hanya diketahui oleh anggotanya. Ia juga disampaikan dengan cara dari mulut ke mulut iaitu secara lisan. Ia disampaikan oleh pendeta tinggi kepada ahli bawahannya. Sepanjang tempoh masa ini pendeta tinggi itu tinggal di Sumeria, kemudian menyebarkan ke Mesir kuno dan Palestin kuno. Salah seorang pendeta tinggi kabbalah ialah Samiri, tokoh yang mengajak Bani Israel yang baru sahaja keluar dari tanah Mesir untuk menyembah sebuah patung anak sapi yang diperbuat daripada emas. ketika mereka ini ditinggalkan oleh Nabi Musa a.s untuk menyepikan diri atau bersendirian untuk bermunajat kepada Allah di gunung Tursina di Sinai untuk menerima wahyu yang kesepuluh dari Allah.

Setelah sekian lama berakhirnya penjajahan Rom ke atas Palestin, para pendeta tinggi kabbalah memutuskan untuk meneruskan tradisi okultisme kuno itu dengan merakamnya secara bertulis di atas kertas papyrus yang berupa gulungan (scroll) sebagai satu usaha agar ia dapat diwariskan kepada generasi Yahudi berikutnya. Ketika tempoh pendudukan Rom itu, ajaran kabbalah dihimpunkan dari pelbagai tradisi lisan ke dalam beberapa gulungan dan akhirnya dijilidkan menjadi sebuah kitab.

Tugas untuk menghimpunkan ajaran yang masih berupa lisan dipikul oleh dua orang, iaitu Rabbi Akiva ben Josef yang menjadi ketua Majlis Tinggi Pendeta Sanhedrin pada waktu itu dan turut dibantu oleh Rabbi Simon ben Joachai. Ketika itulah ajaran kabbalah menjadi ajaran yang bersistematik dengan menjadikannya dua jilid ; 'Sefer Yetzirah' (Kitab Genesis, tentang Penciptaan Alam Semesta), dan 'Sefer Zohar' (Kitab Keagungan).

Salah satu simbol dari syaitan adalah kepala kambing “Mendes”. Imej hitam seram ini melambangkan kekuatan hitam. Simbol kambing digunakan sebagai kekuatan regeneratif Iblis (Lucifer). Untuk menegaskan lagi, sebuah phallus (kemaluan lelaki) diletakkan di atas kepala kambing. Ia bertujuan untuk menegaskan sekali lagi kemampuan regeneratif Iblis (Lucifer). Pentagram diatas kepala kambing adalah satu lagi simbol dari kepala kambing, iaitu setiap hujung bintang mewakili kedua tanduk, kedua kuping telinga dan dagu kambing. Maka dengan itu dilambangkan dengan pentagram terbalik, iaitu dua hujung bintang ke atas, satu hujung ke bawah. Api diatas phallus juga simbol dari Iblis iaitu sifat asal penciptaannya.

Pentagram 'Mendes'

Kitab Zohar penuh dengan ayat-ayat yang bersifat rahsia dan perumpamaan, dan ayat-ayat itu hanya dapat difahami melalui Kitab Yetzirah seperti kitab terjemahan. Beberapa abad selepas Masihi, di Eropah muncul kitab ajaran kabbalah yang baru bernama 'Sefer Bahir'
(Kitab Cahaya). Ketiga-tiga kitab itu ditulis dalam bahasa Ibrani yang kemudian atas pertimbangan pragmatisme diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropah. Ketiga-tiga kitab kabbalah itu memuatkan ajaran sangat suci bagi kultus sesat, penyembahan kepada Iblis, dan menjadi buku pegangan Gereja-gereja Iblis di seluruh dunia.


No comments: